Reinigen van Zonnepanelen

Voor optimaal rendement van uw zonnenpanelen is het van groot belang deze minimaal 1x per jaar te laten reinigen. Het schoonmaken van deze panelen gebeurt door middel van een Telewash-systeem met zachte borstel. (Osmose water) In de meeste gevallen kan dit van de grond gedaan worden, en hoeft het dak niet betreden te worden.